Usługi kartograficzne

Nasza firma świadczy usługi kartograficzne i geodezyjne. Swoją ofertę kierujemy do klientów prywatnych oraz przedsiębiorstw. Zakres naszych usług obejmuje:

 

 • tyczenie obiektów budowlanych
 • podział nieruchomości
 • wykrywanie sieci uzbrojenia terenu
 • scalanie i podziały działek
 • wznawianie punktów granicznych nieruchomości
 • przygotowywanie map (numeryczne, tematyczne, aktualizacyjne, sytuacyjno-wysokościowe, ewidencyjne, zasadnicze, do celów projektowych)
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych oraz dokumentacji sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów
 • pomiary kontrolne budynków, odkształceń, przemieszczeń i osiadania
 • wykonywanie prac geodezyjnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
 • ewidencję gruntów i budynków
 • analizę stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywanie projektów regulacji osi torów

 

Siedziba naszej firmy znajduje się w Kiełczowie. Na rynku działamy od ponad 20 lat, dzięki czemu mamy bogate doświadczenie. Zetknęliśmy się z wieloma problemami geodezyjnymi i kartograficznymi, dzięki czemu nie stanowią one już dla nas trudności. Naszym klientom pomagamy w najbardziej skomplikowanych sprawach, umożliwiając im pełne korzystanie z potencjału swoich gruntów.

Zajmujemy się sporządzaniem map geodezyjnych, łączeniem działek i wieloma innymi usługami podstawowymi. Nasz zespół podejmuje się również realizacji wielu innych zadań. Zachęcamy zatem Państwa do kontaktu i przedstawienie swojego problemu, abyśmy mogli znaleźć dla niego właściwe rozwiązanie.