Geodezyjna obsługa inwestycji

Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji. Obejmuje ona m. in.:
 

  • przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
  • geodezyjną obsługę budowy i montażu
  • geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
  • przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej
  • tyczenie obiektów

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna do tego, by móc zakończyć proces inwestycyjny. Taka inwentaryzacja musi być wykonana względem wszystkich obiektów budowlanych, które wymagały pozwolenia na budowę (jest to wymóg prawny).

Musi być ona oczywiście przeprowadzona przez doświadczonego geodetę, który następnie nanosi ją na mapę zasadniczą. Dzięki temu w przyszłości bez trudu będzie można zlokalizować obiekt na gruncie. Pozwala to również sprawdzić czy inwestycja jest zgodna z projektem, który do niej powstał. Oczywiście w prawie jest miejsce na pewne odstępstwa, dotyczące realizacji sieci uzbrojenia terenu. W przypadku gruntów zabudowanych jest to 0,30 m, natomiast rolnych i leśnych 0,50 m.

Dzięki przeprowadzeniu takich prac można wprowadzić zmiany w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Powstaje także mapa inwentaryzacji powykonawczej, która później jest włączana do dokumentacji budowy. Geodeta dokonuje również wpisu w dzienniku budowy. Cała dokumentacja oraz wszystkie te działania są niezbędne do tego, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Od lat zajmujemy się przygotowywaniem inwentaryzacji powykonawczych. Swoją pracę wykonujemy sumiennie i dokładnie, dzięki czemu dokumentacja jest w pełni zgodna ze stanem faktycznym.

 

geodeta patrzący przez statyw