Mapy geodezyjne

Dla naszych klientów przygotowujemy mapy geodezyjne:
 

  • numeryczne
  • tematyczne
  • do celów projektowych
  • sytuacyjno-wysokościowe
  • aktualizacyjne
  • zasadnicze
  • ewidencyjne

 

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną, którą sporządza się na podstawie kopii aktualnej mapy zasadniczej. W przypadku gdy dana działka nie posiada mapy zasadniczej, wówczas przygotowuje się ją korzystając z mapy jednostkowej. Posiadanie jej jest niezbędne, jeśli chcemy starać się o pozwolenie na budowę i planujemy jakąkolwiek inwestycję. Jest ona konieczna nie tylko jeśli budujemy dom, ale także do wykonania odpowiednich przyłączy (wody, gazu).

Tego typu mapa przedstawia projekt zagospodarowania działki oraz przylegającego do niej terenu. Może zostać stworzona w różnej skali, którą dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu.

Warto wiedzieć, że mapy do celów projektowych są potrzebne do tego, aby zakończyć prace na placu budowy. To właśnie one stanowią podstawę do sporządzenia map inwentaryzacyjnych.


Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest tworzona na bazie mapy zasadniczej. Zawiera ona m. in. informacje o konturach użytków gruntowych, przestrzennym usytuowaniu punktów osnowy geodezyjnej, sieciach uzbrojenia terenu czy też działkach ewidencyjnych, budynkach i urządzeniach budowlanych.

Dodatkowo na mapie tej nanoszone są pomiary liniowe, których dokonuje geodeta. Mają one zasadnicze znacznie dla całego projektu budowlanego.

Wykonywane przez nas mapy są dokładne oraz zgodne z wytycznymi znajdującymi się w przepisach i ustawach. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

linijka na mapie