Tyczenie granic

Nasze usługi geodezyjne obejmują również tyczenie granic budynków, obiektów budowlanych, tras, urządzeń podziemnych i sieci uzbrojenia terenu, a także wyznaczanie punktów głównych.


Na czym polega tyczenie obiektów budowlanych?

Tyczenie obiektów budowlanych polega na tym, że geodeta fizycznie zaznacza na istniejących elementach terenu lub też gruncie, jakie są założenia projektu budowlanego. Takiemu wytyczeniu podlegają główne osie konstrukcyjne, a także inne punkty charakterystyczne (dotyczy to obiektów podziemnych i naziemnych), dla których wydane zostało pozwolenie na budowę. Geodeta wytycza zatem linie budynków, ale i elementy sieci uzbrojenia terenu.

Gdy prace zostaną wykonane, wówczas geodeta dokonuje właściwego wpisu w dzienniku budowy. Gdy wytyczenie zostanie wykonane w sposób prawidłowy, wówczas inwestycja może zostać dopuszczona do realizacji.

Jeśli budynek jest wielokondygnacyjny, wówczas osie konstrukcyjne mogą zostać wytyczone na każdej kondygnacji. Im więcej pomiarów (również tych kontrolnych w trakcie trwania prac budowlanych), tym większa dokładność wykonania i późniejsza trwałość budynku.

Dla naszych klientów wytyczamy także wykopy pod budowę oraz maksymalne linie zabudowy. W swoich działaniach stosujemy się do praw i przepisów zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r., dotyczących rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 

praca geodetów na tle magazynu